Gemiddeld stroomverbruik

Ken je eigen stroomverbruik

Het is handig inzage te hebben in hoeveel stroom je gebruikt, bijvoorbeeld omdat je geld wilt bespraren. Bedrijven die stroom leveren rekenen jaarlijks altijd meer of minder gebruikte stroom in de jaarrekening af.

gemiddeld stroomverbruikWat is gemiddeld stroomverbruik?

We staan er vaak nauwelijks bij stil, maar het gebruik van alle elektrische apparatuur in ons huis telt op bij de stroomrekening. Hoe meer apparaten we gebruiken des te hoger ligt ons stroomverbruik, al zijn er natuurlijk wel apparaten die ecologischer zijn en die je kan selecteren op basis van Europese energielabels. De ene dag gebruiken we natuurlijk meer elektriciteit dan de andere.

Het gemiddeld stroom verbruik bereken je door het totale stroomverbruik in een jaar te delen door het aantal dagen dat een jaar heeft.

gemiddeld energiegebruik

Gemiddeld stroomverbruik beïnvloeden

Het gemiddeld stroomverbruik kan anders zijn over verschillende periodes. Het hangt ervan af hoeveel apparaten je dagelijks gebruikt en hoe lang. Een apparaat meer of minder in het huishouden zal invloed hebben op het gemiddeld stroomverbruik. Je kunt met behulp van de stroommeter in je huis er makkelijk achter komen wat je gemiddeld stroomverbruik is en welke apparaten de boosdoeners zijn van een hoog verbruik. Bekijk het verschil tussen twee stroomstanden en deel het door de dagen van die periode. Experimenteer met het wel en niet gebruiken van bepaalde apparaten. Je zult zien dat er vrij grote verschillen zijn. En die verschillen schelen uiteindelijk geld.